Dış Ticaret Enstitüsü

İhracatta Müşteri Bulma ve Pazar Araştırma Teknikleri Eğitimi

Uluslararası Pazarlamanın tüm süreçlerinin derinlemesine analiz edilerek inceleneceği İhracatta Müşteri Bulma ve Uluslararası Pazar Araştırma Eğitimi, firmasını yurtdışı pazarlarda temsil etmek isteyen kişilere yönelik olarak düzenlenmiştir.

Bu eğitim sonunda katılımcıların dış ticarette üst seviye yetkinliğe ulaştıracak bilgi, birikim ve tecrübeye ulaşmaları hedeflenmektedir. 

PROGRAM DETAYLARI

 

HAFTASONU GRUBU

HAFTAİÇİ GRUBU

TARİH

12 - 13 Haziran 2021

15 - 17 Haziran 2021

GÜN VE SAATLER

Cumartesi Pazar

14.00 – 17.00

Salı Çarşamba

20.00 – 23.00

SÜRE

2 Gün

2 Gün

YER

Online İnternet Ortamı

Online İnternet Ortamı

ÜCRET

500 TL

500 TL

İLETİŞİM

iletisim@disticaretenstitusu.com

0 541 557 32 74

 

 

EĞİTİM PROGRAMI

 

1. ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ 
 •     Uluslar Arası Pazarlara Genel Bakış.
 •     Uluslar Arası Pazarlamanın Firma Açısından Önemi Ve Avantajları
 •     Uluslararası Pazarlamanın Fonksiyonları
 •     Uluslararası Pazarlama Sistemi


2. DÜNYA PAZARLARINA GENEL BAKIŞ

 •      Global Pazarlama Trendleri Ve Dünya Ticaretine Genel Bakış
 •      Uluslararası Ticaretin Yapısı
 •      Uluslar Arası Ticarete Yön Veren Örgütler
 •      Dünya Ticaretinde Bloklar
 •      Türkiye’nin Uluslar Arası Ticaretteki Yeri Ve Önemi
   

3. ULUSLARARASI TİCARETE HAZIRLIK

 •      Yönetim Altyapısı
 •      Ürün - Üretim Altyapısı
 •      Pazarlama Satış Altyapısı
 •      Finans Altyapısı
 •      Tanıtım Çalışmaları Altyapısı


4. ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Pazar Araştırması Türleri

○ Masa Başı Araştırması

○ Piyasa Araştırması

○ Tüketici Araştırması

○ Uluslararası Fuarlar

 • Uluslararası Pazarların Değerlendirilmesi Ve Satış Tahminleri
 • Uluslararası Pazarlama Karmasının Geliştirilmesi
 • Uluslararası Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazarlama Araştırması
 • Uluslararası Pazarlama Kararları İçin Bilgi İhtiyacı
 • Uluslararası Pazarlama Araştırmalarının Faydaları
 • Fuar Araştırma
 • Fuar Öncesi Hazırlıklar
 • Fuar Sırasında Yapılacaklar
 • Fuar Sonrasındaki Yaklaşımlar


5. HEDEF PAZAR ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

 • Hedef Ülke Seçimi
 • Uygun Pazar Uygun Ürün Çalışması
 • Demografik Ve Ekonomik Verilere Analitik Bakış
 • Örnek Ürün Üzerinden Hedef Ülke Seçimi
 • Müşteri Segmentasyonu
 • Pazarlama Stratejileri Ve Eylem Planı


6. HEDEF PAZARLARDA MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ

 • Aktif Müşteri Bulma Yöntemleri
 • Masabaşı Müşteri Bulma Yöntemleri
 • Müşteri Tanıma Ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Müşteri Bulmada Fuarların Önemi Ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
 • Elektronik Ticaret
 • En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi


7. ULUSLARARASI PAZAR ANALİZLERİ

 

Ülke Analizleri

 • Avrupa: İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti,
 • Asya: Çin, Japonya, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Malezya, İran,
 • Ortadoğu: S.Arabistan, Irak, Kuveyt, Bae, Bahreyn
 • Afrika: Cezayir, Tunus, Fas, G.Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Gana, Kamerun,
 • Amerika: Kanada, Amerika, Meksika, Şili, Brezilya, Arjantin


8. ÖRNEK UYGULAMALAR VAKA ANALİZLERİ

 • Yaşanan Olayların Değerlendirilmesi
 • Her Öğrenciye Örnek Pazarlama Çalışması Yaptırılması

 


İhracatta Müşteri Bulma ve Pazar Araştırma

Uluslararası Pazarlamanın tüm süreçlerinin derinlemesine analiz edilerek inceleneceği

Dış Ticarette Yönetim Stratejileri Eğitimi

Yurtdışı pazarlarda başarılı olmanın yolu, müşteri ilişkilerinden operasyonel prosedürlere

Akreditif Uygulamaları Eğitimi

Dış ticaretin en önemli argümanlarından biri olan akreditifin tüm yönleriyle derinlemesine

Dış Ticarette Lojistik Ve Sigorta İşlemleri

Bu eğitimde uluslararası ticarette karşılaşılabilecek riskler ve bu risklerden korunma yolları
up