Dış Ticaret Enstitüsü

Uygulamalı İthalat Yönetimi Eğitimi

Bu eğitimde firmaların ithalat departmanlarında çalışan profesyonellerin bilmeleri gereken temel konular – bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla uygulamalı olarak işlenecek ve katılımcıların eğitim sonunda bir firmanın ithalat departmanındaki süreçleri yürütebilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir.  

                                                        PROGRAM DETAYLARI

Eğitim Tarihi

10 - 11 Nisan 2021

Eğitim Saat ve Günleri

Cumartesi Pazar 10.00 – 17.00

Eğitim Süresi

14 Saat/ 2 Gün

Eğitim Yeri

Mecidiyeköy

Eğitim Ücreti

750 TL

 

EĞİTİM PROGRAMI

 

1. MODÜL: İTHALAT PROSEDÜRLERİ 
 

· Nasıl İthalatçı Olunur ?

· İthalat İş Akışı

· İthalat Çeşitleri

· İthalatta Kullanılan Belgeler

· İthalatta Vergi Hesaplamaları

· İthalatta Gümrük Uygulamaları

· İthalat Hesabının Kapatılması

· İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları

· Örnek Olay ve Uygulamalar 


2. MODÜL: GÜMRÜK MEVZUAT VE UYGULAMALARI
 

· Eşyanın Geçici Depolanması

· Gümrük Antrepo Rejimi

· Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

· Transit Rejimi

· Dahilde İşleme Rejimi

· Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

· Hariçte İşleme Rejimi

· Posta İşlemleri

· Sınır Ticareti

· Temsil Hakkı

· Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,

· Eşyanın Tercihli Olan Menşei,

· Eşyanın Gümrük Kıymeti,

· Eşyanın Gümrüğe Sunulması,

· Özet Beyan,

· Gümrükçe Onaylanmış İşlem,

· Geçici Depolama,

· Serbest Dolaşıma Giriş,

· Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,

· Vergi Kaybına Ait Cezalar


up