Dış Ticaret Enstitüsü

Akreditif Uygulamaları Eğitimi

Dış ticaretin en önemli argümanlarından biri olan akreditifin tüm yönleriyle derinlemesine analiz edilerek, uygulamalı olarak işleneceği bu eğitim sonunda katılımcıların akreditifi tüm detaylarıyla öğrenerek firmalarının akreditif işlemlerini rahatlıkla yapmaları hedeflenmektedir.

                                        PROGRAM DETAYLARI

Eğitim Tarihi

10 - 11 Nisan 2021

Eğitim Saat ve Günleri

Cumartesi Pazar 10.00 – 17.00

Eğitim Süresi

14 Saat/ 2 Gün

Eğitim Yeri

Mecidiyeköy

Eğitim Ücreti

750 TL


 

EĞİTİM İÇERİĞİ
 

Akreditife Giriş
 

Akreditifin Tanımı Ve Genel Çerçevesi

Akreditifte Taraflar Arası İlişkiler

Akreditifte Bankalar

Amir, Teyit, Rambursman, Ödeme, Lehdar, İştira Bankalarının Sorumlulukları
 

Akreditif Çeşitleri
 

Yapılarına Göre Akreditif Çeşitleri
 

Dönülebilir Akreditif

Dönülmez Akreditif

Teyitsiz Akreditif

Teyitli Akreditif

Döner/Rotatif Akreditif

Devredilebilir Akreditif

Karşılıklı Akreditifler

Teminat Akreditifleri

Red-Clause Akreditifler
 

Ödeme Türlerine Göre Akreditif Çeşitleri
 

Görüldüğünde Ödemeli Akreditif

Vadeli Akreditif

Kabul Kredili Akreditif

İştiralı Akreditif

Karışık Ödemeli Akreditif
 

Akreditifin İşleyişi
 

Akreditifin Taraflar Arası İşleyişi

İthalatçı Açısından Akreditifi Süreci

İthalat Akreditifinin Açılmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhracatçı Açısından Akreditif Süreci

İhracat Akreditifinin İşleyişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler


Akreditif Mektupları
 

Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması Ve Masrafları

Akreditif Metninin Açıklanması

Akreditif Belgelerinin Genel Analizi

Belgelerle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 

Akreditif İle İlgili Örnek Uygulamalar
 

Akreditifte İşlem Süreci

Akreditifte Sürelerle İlgili Uygulamalar

Akreditifte Kısmi Sevkiyat, Aktarma, Uygulamaları

Akreditifte Yükleme Ve Boşaltma İle İlgili Uygulamalar

Mal Tanımı Ve İstenen Belgelerle İlgili Uygulamalar

Akreditifte Incoterms İle İlgili Önemli Hususlar


Akreditif İle İlgili Belge Üzerinde Uygulamalar


Akreditifte Swift Metni Üzerinde Açıklanması

Örnek Uygulamalar
 

Akreditifte Rezerv
 

Akreditifte Rezervin Önemi

Örnek Uygulamalar

UCP 600’e Göre Rezerv Çalışmaları
 

Akreditiflerde Karşılaşılacak Riskler Ve Çözüm Yolları


Alıcı Riskleri

Satıcı Riskleri

Ülke Riskleri

Belge Riskleri

Diğer Riskler

Çözüm Yolları

Uygulamalı Örnekler


up